kaksi opaskoiran käyttäjää

Sa­ta­kun­nan Nä­kö­vam­mai­set ry


* Nä­kö­vam­mais­ten liit­to ry:n jä­se­nyh­dis­tys Sa­ta­kun­nas­sa

* Toi­mia­luee­na on ko­ko Sa­ta­kun­ta

* Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1933

* Jä­se­niä on täl­lä het­kel­lä n. 490

* Yh­dis­tyk­sen toi­mis­to ja toi­min­ta­kes­kus si­jait­see Po­ris­sa

Toi­mis­to on avoin­na:
maa­nan­tai-kes­ki­viik­ko klo 8.30-11.30 
tors­tai klo 12-15.30


Olem­me pe­ruut­ta­neet kaik­ki
ryh­mä­muo­toi­set 
toi­min­nat tois­tai­sek­si.
Toi­mis­tom­me on sul­jet­tu, mut­ta
pal­ve­lem­me pu­he­li­mit­se ja
säh­kö­pos­tin vä­li­tyk­sel­lä. 


Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia